Revizionet ju lejojne qe te ndiqni ndryshimet e ndodhura ndermjet versioneve te ndryshme te nje fashikulli

Aksese të tjera

Informacioni në këtë faqe (dataset metadata) është i disponueshëm dhe në këto formate.

JSON RDF

via the DKAN API

Kategoritë dhe përfitues të shërbimeve sociale

Të dhëna mbi përfitues të shërbimeve sociale dhe kategoritë në Tiranë

Te dhena dhe burime

FieldValue
Publisher
Modifikuar
2020-08-17
Data e publikimit
2019-02-04
Identifikuesi
321d49be-0d63-403e-ac42-a582b6764f36
License
Public Access Level
Public