Revizionet ju lejojne qe te ndiqni ndryshimet e ndodhura ndermjet versioneve te ndryshme te nje fashikulli

Revizionet e Aplikues dhe përfitues sipas programeve të strehimit

Primary tabs

RevizioniOperacionet
Hën, 09/13/2021 - 12:37 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Property title'

This is the published revision.
Hën, 09/13/2021 - 12:37 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Property title'

Hën, 09/13/2021 - 12:37 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Property title'

Hën, 09/13/2021 - 12:36 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Property title'

Hën, 09/13/2021 - 12:36 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Property title'

Hën, 09/13/2021 - 10:56 nga Jona Dervishi
Hën, 09/13/2021 - 10:55 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Property title'

Mar, 02/16/2021 - 16:01 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Property title'

Mar, 02/16/2021 - 16:01 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Property title'

Mar, 02/16/2021 - 16:01 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Property title'

Mër, 01/27/2021 - 11:45 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Property title'

Mër, 01/27/2021 - 11:45 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Property title'

Mër, 07/29/2020 - 11:39 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Property title'

Mër, 07/29/2020 - 11:39 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Property title'

Mër, 07/29/2020 - 11:39 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Property title'

Mër, 07/29/2020 - 10:46 nga Jona Dervishi
Mër, 07/29/2020 - 10:43 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Property title'

Hën, 10/21/2019 - 14:45 nga Jona Dervishi
Mër, 10/16/2019 - 20:30 nga Drejtoria e të ...

Update to resource 'Property title'

Mër, 10/16/2019 - 20:30 nga Drejtoria e të ...

Update to resource 'Property title'

Mër, 10/16/2019 - 18:12 nga Drejtoria e të ...

Update to resource 'Property title'

Hën, 10/14/2019 - 13:44 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Property title'

Hën, 10/14/2019 - 13:43 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Property title'

Hën, 10/14/2019 - 13:43 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Property title'

Hën, 10/14/2019 - 11:59 nga Jona Dervishi
Hën, 10/14/2019 - 11:56 nga Jona Dervishi
Enj, 06/20/2019 - 10:50 nga Jona Dervishi
Hën, 06/17/2019 - 12:01 nga Jona Dervishi
Mër, 06/05/2019 - 11:12 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Programet e strehimit, 2018'

Mër, 06/05/2019 - 11:12 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Programet e strehimit, 2017'

Mër, 06/05/2019 - 11:12 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Programet e strehimit, 2016'

Mër, 06/05/2019 - 11:12 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Programet e strehimit, 2005-2017'

Mër, 06/05/2019 - 11:12 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Programet e strehimit, 2015'

Mër, 06/05/2019 - 11:12 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Programet e strehimit, 2015-2018'

Mër, 06/05/2019 - 09:27 nga Jona Dervishi
Enj, 05/23/2019 - 12:26 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Gj II 2015-Gj II 2016,Viti 2017,Viti 2018'

Enj, 05/23/2019 - 12:26 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Gj II 2015-Gj II 2016,Viti 2017,Viti 2018'

Enj, 05/23/2019 - 12:26 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Viti 2018'

Enj, 05/23/2019 - 12:26 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Gj II 2015-Gj II 2016,Viti 2017,Gj I 2018'

Enj, 02/21/2019 - 10:44 nga Valmira Bebri

Update to resource 'Gj II 2015-Gj II 2016,Viti 2017,Gj I 2018'

Mar, 02/19/2019 - 16:34 nga Valmira Bebri

Update to resource 'Viti 2005-2017'

Mar, 02/19/2019 - 16:34 nga Valmira Bebri

Update to resource 'Viti 2005-2017'

Mar, 02/19/2019 - 15:53 nga Valmira Bebri
Mar, 02/19/2019 - 15:52 nga Valmira Bebri

Update to resource 'Gj I 2018'

Hën, 02/11/2019 - 12:44 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Viti 2017'

Hën, 02/11/2019 - 12:44 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Viti 2017'

Hën, 02/11/2019 - 12:44 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Gj I-II 2016'

Hën, 02/11/2019 - 12:44 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Gj II 2015'

Hën, 02/11/2019 - 12:44 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Gj II 2015-Gj II 2016'

Hën, 02/11/2019 - 11:56 nga Arba Panajoti