Revizionet ju lejojne qe te ndiqni ndryshimet e ndodhura ndermjet versioneve te ndryshme te nje fashikulli

Revizionet e Regjistrimi dhe inventarizimi i pronave të Bashkisë Tiranë

Primary tabs

RevizioniOperacionet
Mër, 12/02/2020 - 11:50 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Property title'

This is the published revision.
Mër, 12/02/2020 - 11:50 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Property title'

Pre, 05/15/2020 - 12:53 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Property title'

Pre, 05/15/2020 - 12:53 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Property title'

Pre, 05/15/2020 - 10:15 nga Besmir Osmenaj
Pre, 05/15/2020 - 10:12 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Property title'

Pre, 02/21/2020 - 11:59 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Property title'

Pre, 02/21/2020 - 11:59 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Property title'

Mër, 10/02/2019 - 15:22 nga Drejtoria e të ...
Mar, 07/16/2019 - 12:06 nga Besmir Osmenaj
Mar, 07/16/2019 - 12:04 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Property title'

Mar, 07/16/2019 - 12:03 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Property title'

Mar, 07/16/2019 - 12:03 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Property title'

Enj, 06/20/2019 - 09:04 nga Besmir Osmenaj
Hën, 06/17/2019 - 13:28 nga Besmir Osmenaj
Hën, 06/03/2019 - 14:11 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Regjistrimi dhe inventarizimi i pronave, 2018'

Hën, 06/03/2019 - 14:11 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Regjistrimi dhe inventarizimi i pronave, 2017-2018'

Hën, 06/03/2019 - 14:11 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Regjistrimi dhe inventarizimi i pronave, 2017-2018'

Hën, 06/03/2019 - 14:11 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Regjistrimi dhe inventarizimi i pronave, 2018'

Hën, 06/03/2019 - 14:11 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Regjistrimi dhe inventarizimi i pronave, 2017'

Hën, 06/03/2019 - 14:11 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Regjistrimi dhe inventarizimi i pronave, 2017-2018'

Hën, 06/03/2019 - 12:59 nga Besmir Osmenaj
Mër, 02/20/2019 - 16:39 nga Valmira Bebri

Update to resource 'Viti 2017, Tr I 2018'

Pre, 02/01/2019 - 09:58 nga Valmira Bebri
Mar, 01/29/2019 - 14:03 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Tr I 2018'

Mar, 01/29/2019 - 14:03 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Viti 2017'

Mar, 01/29/2019 - 14:03 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Viti 2017, Tr I 2018'

Mar, 01/29/2019 - 13:35 nga Arba Panajoti