Revizionet ju lejojne qe te ndiqni ndryshimet e ndodhura ndermjet versioneve te ndryshme te nje fashikulli

Viti 2016-2017

Të dhëna mbi akt-konstatimet e lëshuara për dëmtime dhe ndërhyrje nga individët të raportuara nga Agjencia e Mbrojtjes së Konsumatorit (AMK) .Në tabelë janë paraqitur vetëm të dhëna për Njësinë Administrative Nr.9 pasi vetëm në këtë Njësi janë lëshuar akt-konstatime. Për vitin 2018 nuk ka të dhëna të lëshuara për akt-konstatime.

Informacione shtesë

FushaVlera
Formatiapplication/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet
Madhësia e dokumentit11.58 KB
Lloji I resursitfile upload
KohaFeb 05, 2019