Revizionet ju lejojne qe te ndiqni ndryshimet e ndodhura ndermjet versioneve te ndryshme te nje fashikulli

Dëmtime dhe ndërhyrje nga individë, 2016-2017

Të dhëna me frekuencë vjetore dhe tremujore mbi akt-konstatime të mbajtura për shkeljet nga individë sipas kategorive, raportuara nga Agjencia e Mbrojtjes së Konsumatorit (AMK). Në tabelë janë paraqitur vetëm të dhëna për Njësinë Administrative Nr.9 pasi vetëm në këtë Njësi ka pasur shkelje. Për vitet 2018-2020 nuk ka patur shkelje.

Pamja e të dhënave nuk është e disponueshme.

Informacione shtesë

FushaVlera
Formatiapplication/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet
Madhësia e dokumentit11.05 KB
Lloji I resursitfile upload
KohaSep 30, 2019