Revizionet ju lejojne qe te ndiqni ndryshimet e ndodhura ndermjet versioneve te ndryshme te nje fashikulli

Revizionet e Dëmtime dhe ndërhyrje në hapësirat publike nga subjekte

Primary tabs

RevizioniOperacionet
Mar, 10/27/2020 - 13:31 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Property title'

This is the published revision.
Mar, 10/27/2020 - 13:31 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Property title'

Enj, 08/06/2020 - 11:56 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Property title'

Enj, 08/06/2020 - 11:56 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Property title'

Pre, 05/08/2020 - 11:24 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Property title'

Pre, 05/08/2020 - 11:24 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Property title'

Pre, 05/08/2020 - 11:24 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Property title'

Pre, 05/08/2020 - 10:12 nga Besmir Osmenaj
Pre, 05/08/2020 - 09:58 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Property title'

Mër, 01/29/2020 - 16:08 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Property title'

Mar, 10/15/2019 - 11:07 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Property title'

Mar, 10/15/2019 - 11:07 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Property title'

Enj, 10/03/2019 - 15:30 nga Valmira Bebri
Hën, 09/30/2019 - 15:14 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Property title'

Hën, 09/30/2019 - 15:14 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Property title'

Hën, 09/30/2019 - 15:14 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Property title'

Hën, 09/30/2019 - 15:14 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Property title'

Hën, 09/30/2019 - 15:14 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Property title'

Hën, 09/30/2019 - 15:14 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Property title'

Hën, 09/30/2019 - 15:14 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Property title'

Hën, 09/30/2019 - 13:41 nga Besmir Osmenaj
Pre, 07/12/2019 - 11:06 nga Besmir Osmenaj
Enj, 07/11/2019 - 15:10 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Property title'

Enj, 07/11/2019 - 15:08 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Property title'

Enj, 06/20/2019 - 09:12 nga Besmir Osmenaj
Enj, 06/13/2019 - 14:41 nga Anisa Vuçaj
Mër, 06/05/2019 - 14:15 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Dëmtime dhe ndërhyrje nga subjekte, 2019'

Mër, 06/05/2019 - 14:15 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Dëmtime dhe ndërhyrje nga subjekte, 2016-2019'

Mër, 06/05/2019 - 14:15 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Dëmtime dhe ndërhyrje nga subjekte, 2016-2018'

Mër, 06/05/2019 - 14:15 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Dëmtime dhe ndërhyrje nga subjekte, 2018'

Mër, 06/05/2019 - 14:15 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Dëmtime dhe ndërhyrje nga subjekte, 2017'

Mër, 06/05/2019 - 14:15 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Dëmtime dhe ndërhyrje nga subjekte, 2016'

Mër, 06/05/2019 - 14:15 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Dëmtime dhe ndërhyrje nga subjekte, 2016-2018'

Mër, 06/05/2019 - 13:19 nga Besmir Osmenaj
Mër, 06/05/2019 - 13:18 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Tr I-IV 2018'

Pre, 02/15/2019 - 16:12 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Viti 2016-2018'

Pre, 02/15/2019 - 14:20 nga Valmira Bebri
Hën, 02/11/2019 - 18:44 nga Valmira Bebri

Update to resource 'Tr I-II 2018'

Hën, 02/11/2019 - 18:44 nga Valmira Bebri

Update to resource 'Tr I- Tr II 2018'

Pre, 02/01/2019 - 11:35 nga Arba Panajoti
Pre, 02/01/2019 - 11:35 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Tremujori I-II 2018'

Pre, 02/01/2019 - 11:34 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Viti 2017'

Pre, 02/01/2019 - 11:34 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Viti 2016'

Hën, 01/28/2019 - 16:53 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Tremujori I-II 2018'

Hën, 01/28/2019 - 16:53 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Viti 2017'

Hën, 01/28/2019 - 16:53 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Viti 2016'

Hën, 01/28/2019 - 16:53 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Viti 2016-2018'

Hën, 01/28/2019 - 16:53 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Tremujori I-II 2018'

Hën, 01/28/2019 - 16:53 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Viti 2017'

Hën, 01/28/2019 - 16:53 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Viti 2016'