Revizionet ju lejojne qe te ndiqni ndryshimet e ndodhura ndermjet versioneve te ndryshme te nje fashikulli

Revizionet e Burimet njerëzore të aparatit qëndror të Bashkisë

Primary tabs

RevizioniOperacionet
Hën, 01/24/2022 - 13:37 nga Riselda Selaj

Update to resource Punonjës në Bashkinë Qëndrore, 2021

This is the published revision.
Hën, 01/24/2022 - 13:33 nga Riselda Selaj

Update to resource Punonjës në Bashkinë Qëndrore, 2016-2021

Hën, 01/24/2022 - 13:31 nga Riselda Selaj

Update to resource Punonjës në Bashkinë Qëndrore, 2016-2021

Hën, 07/12/2021 - 12:44 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Property title'

Hën, 07/12/2021 - 12:44 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Property title'

Hën, 07/12/2021 - 12:44 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Property title'

Hën, 07/12/2021 - 10:41 nga Jona Dervishi
Hën, 07/12/2021 - 10:40 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Property title'

Hën, 02/08/2021 - 15:24 nga Anisa Vuçaj

Update to resource 'Property title'

Hën, 02/08/2021 - 15:24 nga Anisa Vuçaj

Update to resource 'Property title'

Pre, 09/04/2020 - 11:57 nga Anisa Vuçaj

Update to resource 'Property title'

Pre, 09/04/2020 - 11:57 nga Anisa Vuçaj

Update to resource 'Property title'

Pre, 09/04/2020 - 11:12 nga Anisa Vuçaj
Pre, 09/04/2020 - 11:00 nga Anisa Vuçaj

Update to resource 'Property title'

Mar, 01/14/2020 - 10:12 nga Anisa Vuçaj

Update to resource 'Property title'

Mër, 07/10/2019 - 12:35 nga Anisa Vuçaj
Mër, 07/10/2019 - 12:34 nga Anisa Vuçaj

Update to resource 'Property title'

Mër, 07/10/2019 - 12:33 nga Anisa Vuçaj

Update to resource 'Property title'

Mër, 07/10/2019 - 12:20 nga Anisa Vuçaj

Update to resource 'Property title'

Mër, 07/10/2019 - 10:37 nga Anisa Vuçaj

Update to resource 'Property title'

Mër, 07/10/2019 - 10:37 nga Anisa Vuçaj
Enj, 06/13/2019 - 15:51 nga Anisa Vuçaj
Hën, 06/03/2019 - 11:11 nga Anisa Vuçaj

Update to resource 'Punonjës në Bashkinë Qëndrore, 2018'

Hën, 06/03/2019 - 11:11 nga Anisa Vuçaj

Update to resource 'Punonjës në Bashkinë Qëndrore, 2017'

Hën, 06/03/2019 - 11:11 nga Anisa Vuçaj

Update to resource 'Punonjës në Bashkinë Qëndrore, 2016'

Hën, 06/03/2019 - 11:11 nga Anisa Vuçaj

Update to resource 'Punonjës në Bashkinë Qëndrore, 2016-2018'

Mar, 05/28/2019 - 15:41 nga Besmir Osmenaj
Mar, 05/28/2019 - 15:19 nga Besmir Osmenaj
Mër, 04/17/2019 - 10:54 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Gj I-II 2018'

Mër, 04/17/2019 - 10:54 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Gj I 2016 - Gj II 2018'

Mër, 02/20/2019 - 13:39 nga Valmira Bebri

Update to resource 'Gj I 2016 - Gj I 2018'

Mar, 02/19/2019 - 10:46 nga Valmira Bebri
Hën, 01/28/2019 - 16:53 nga Arba Panajoti

Update to resource 'GJ I - II 2017'

Hën, 01/28/2019 - 16:53 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Gj I - Gj II 2016 '

Hën, 01/28/2019 - 16:53 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Gj I 2018'

Hën, 01/28/2019 - 16:53 nga Arba Panajoti

Update to resource 'GJ I - II 2017'

Hën, 01/28/2019 - 16:53 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Gj I - Gj II 2016 '

Hën, 01/28/2019 - 16:53 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Gj I 2016 - Gj I 2018'

Hën, 01/28/2019 - 16:53 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Gj I 2016 - Gj I 2018'

Hën, 01/28/2019 - 14:38 nga Arba Panajoti