Revizionet ju lejojne qe te ndiqni ndryshimet e ndodhura ndermjet versioneve te ndryshme te nje fashikulli

Aksese të tjera

Informacioni në këtë faqe (dataset metadata) është i disponueshëm dhe në këto formate.

JSON RDF

via the DKAN API

Konstatime për shkelje në hapësirat publike nga Individë

Të dhëna mbi akt-konstatimeve për shkeljet e hapësirave publike nga individë si: vendosje posterash, tabelash, banderolash.

Te dhena dhe burime

FieldValue
Publisher
Modifikuar
2021-03-10
Data e publikimit
2019-01-28
Identifikuesi
18008efc-3c23-4ce8-9351-8766b3606d4a
License
Public Access Level
Public