Revizionet ju lejojne qe te ndiqni ndryshimet e ndodhura ndermjet versioneve te ndryshme te nje fashikulli

Revizionet e Konstatime për shkelje të hapësirave publike nga subjekte

Primary tabs

RevizioniOperacionet
Pre, 10/15/2021 - 11:22 nga Arba Panajoti
This is the published revision.
Pre, 10/15/2021 - 11:21 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Property title'

Pre, 10/15/2021 - 11:16 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Property title'

Pre, 10/15/2021 - 11:16 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Property title'

Pre, 10/15/2021 - 11:05 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Property title'

Pre, 10/15/2021 - 11:02 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Property title'

Hën, 02/08/2021 - 12:16 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Property title'

Hën, 02/08/2021 - 12:16 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Property title'

Mër, 11/04/2020 - 10:51 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Property title'

Mër, 11/04/2020 - 10:51 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Property title'

Pre, 08/07/2020 - 11:58 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Property title'

Pre, 08/07/2020 - 11:58 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Property title'

Pre, 05/08/2020 - 11:51 nga Besmir Osmenaj
Pre, 05/08/2020 - 11:25 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Property title'

Pre, 05/08/2020 - 11:25 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Property title'

Pre, 05/08/2020 - 11:21 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Property title'

Enj, 01/30/2020 - 10:11 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Property title'

Mar, 10/15/2019 - 11:07 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Property title'

Mar, 10/15/2019 - 11:07 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Property title'

Enj, 10/03/2019 - 15:30 nga Valmira Bebri
Mar, 10/01/2019 - 12:21 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Property title'

Mar, 10/01/2019 - 13:10 nga Besmir Osmenaj
Mar, 10/01/2019 - 12:30 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Property title'

Mar, 10/01/2019 - 12:30 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Property title'

Mar, 10/01/2019 - 12:30 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Property title'

Mar, 10/01/2019 - 12:30 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Property title'

Mar, 10/01/2019 - 12:30 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Property title'

Mar, 10/01/2019 - 12:30 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Property title'

Mër, 07/24/2019 - 13:56 nga Drejtoria e të ...
Mër, 07/24/2019 - 13:53 nga Drejtoria e të ...
Pre, 07/12/2019 - 11:10 nga Besmir Osmenaj
Enj, 07/11/2019 - 15:29 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Property title'

Enj, 07/11/2019 - 15:27 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Property title'

Enj, 06/20/2019 - 09:11 nga Besmir Osmenaj
Mar, 06/18/2019 - 15:48 nga Drejtoria e të ...
Enj, 06/13/2019 - 14:42 nga Anisa Vuçaj
Mër, 06/05/2019 - 14:15 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Konstatime për shkelje nga subjekte, 2019'

Mër, 06/05/2019 - 14:15 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Konstatime për shkelje nga subjekte, 2019'

Mër, 06/05/2019 - 14:15 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Konstatime për shkelje nga subjekte, 2018'

Mër, 06/05/2019 - 14:15 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Konstatime për shkelje nga subjekte, 2017'

Mër, 06/05/2019 - 14:15 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Konstatime për shkelje nga subjekte, 2016'

Mër, 06/05/2019 - 14:15 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Konstatime për shkelje nga subjekte, 2016-2019'

Mër, 06/05/2019 - 14:15 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Konstatime për shkelje nga subjekte, 2016-2019'

Mër, 06/05/2019 - 13:55 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Tr I-IV 2018'

Pre, 02/15/2019 - 16:12 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Viti 2016-2018'

Hën, 02/11/2019 - 18:44 nga Valmira Bebri

Update to resource 'Tr I-II 2018'

Hën, 02/11/2019 - 15:54 nga Valmira Bebri
Pre, 02/01/2019 - 11:34 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Tremujori I-II 2018'

Pre, 02/01/2019 - 11:34 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Viti 2017'

Pre, 02/01/2019 - 11:34 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Viti 2016'