Revizionet ju lejojne qe te ndiqni ndryshimet e ndodhura ndermjet versioneve te ndryshme te nje fashikulli

Revizionet e Punonjësit sipas kategorive të pagave 2017

Primary tabs

RevizioniOperacionet
Hën, 06/03/2019 - 11:42 nga Anisa Vuçaj
This is the published revision.
Hën, 01/28/2019 - 10:41 nga Arba Panajoti