Revizionet ju lejojne qe te ndiqni ndryshimet e ndodhura ndermjet versioneve te ndryshme te nje fashikulli

Revizionet e Numri i pikave turistike dhe objekteve të trashëgimisë kulturore

Primary tabs

RevizioniOperacionet
Hën, 02/14/2022 - 10:49 nga Jona Dervishi
This is the published revision.
Hën, 02/14/2022 - 10:48 nga Jona Dervishi

Update to resource Objekte kulturore dhe pikat turistike

Mër, 04/08/2020 - 20:52 nga Drejtoria e të ...

Update to resource 'Property title'

Mër, 04/08/2020 - 18:22 nga Drejtoria e të ...
Mër, 04/08/2020 - 18:19 nga Drejtoria e të ...

Update to resource 'Property title'

Pre, 04/03/2020 - 17:40 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Property title'

Pre, 04/03/2020 - 17:35 nga Besmir Osmenaj
Pre, 04/03/2020 - 17:28 nga Besmir Osmenaj
Hën, 06/17/2019 - 13:23 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Property title'

Hën, 06/17/2019 - 13:23 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Property title'

Hën, 06/17/2019 - 13:23 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Property title'

Hën, 06/17/2019 - 10:40 nga Besmir Osmenaj
Hën, 06/17/2019 - 10:38 nga Besmir Osmenaj
Hën, 06/17/2019 - 10:36 nga Besmir Osmenaj
Hën, 06/03/2019 - 14:11 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Objekte kulturore dhe pikat turistike, 2018'

Hën, 06/03/2019 - 14:11 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Objekte kulturore dhe pikat turistike, 2017'

Hën, 06/03/2019 - 14:11 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Objekte kulturore dhe pikat turistike, 2016'

Hën, 06/03/2019 - 14:11 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Objekte kulturore dhe pikat turistike, 2016-2018'

Mër, 02/20/2019 - 10:39 nga Valmira Bebri

Update to resource 'Viti 2016-2018'

Hën, 01/28/2019 - 10:51 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Viti 2018'

Hën, 01/28/2019 - 10:51 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Viti 2017'

Hën, 01/28/2019 - 10:51 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Viti 2016 - Viti 2018'

Hën, 01/28/2019 - 10:51 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Viti 2016'

Hën, 01/28/2019 - 10:51 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Viti 2016 - Viti 2018'

Hën, 01/28/2019 - 09:44 nga Valmira Bebri
Hën, 01/28/2019 - 09:43 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Viti 2016 - Viti 2018'

Pre, 01/25/2019 - 14:07 nga Arba Panajoti