Revizionet ju lejojne qe te ndiqni ndryshimet e ndodhura ndermjet versioneve te ndryshme te nje fashikulli

Revizionet e Projekte të prokuruara sipas programeve të buxhetit

Primary tabs

RevizioniOperacionet
Hën, 09/20/2021 - 13:13 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Property title'

This is the published revision.
Hën, 09/20/2021 - 13:13 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Property title'

Hën, 09/20/2021 - 13:13 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Property title'

Hën, 09/20/2021 - 13:13 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Property title'

Hën, 09/20/2021 - 11:13 nga Arba Panajoti
Hën, 09/20/2021 - 11:02 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Property title'

Mar, 02/16/2021 - 16:01 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Property title'

Mar, 02/16/2021 - 16:01 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Property title'

Mër, 09/02/2020 - 14:43 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Property title'

Mër, 09/02/2020 - 14:43 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Property title'

Mër, 09/02/2020 - 12:40 nga Arba Panajoti
Mër, 09/02/2020 - 12:40 nga Arba Panajoti
Mar, 02/18/2020 - 08:41 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Property title'

Mar, 02/18/2020 - 08:41 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Property title'

Mar, 02/18/2020 - 08:39 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Property title'

Pre, 08/02/2019 - 14:05 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Property title'

Pre, 08/02/2019 - 14:03 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Property title'

Pre, 08/02/2019 - 14:00 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Property title'

Pre, 07/05/2019 - 10:03 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Property title'

Pre, 07/05/2019 - 10:03 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Property title'

Pre, 07/05/2019 - 10:02 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Property title'

Pre, 07/05/2019 - 10:01 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Property title'

Mër, 06/19/2019 - 15:46 nga Arba Panajoti
Hën, 06/17/2019 - 14:55 nga Arba Panajoti
Mar, 05/28/2019 - 15:30 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Projekte të prokuruara, 2018'

Mar, 05/28/2019 - 15:30 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Projekte të prokuruara, 2016'

Mar, 05/28/2019 - 15:31 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Projekte të prokuruara, 2017'

Mar, 05/28/2019 - 15:30 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Projekte të prokuruara, 2016-2018'

Mar, 05/28/2019 - 14:36 nga Arba Panajoti
Hën, 01/28/2019 - 09:46 nga Valmira Bebri
Pre, 01/25/2019 - 12:26 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Gj I 2018'

Pre, 01/25/2019 - 12:26 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Gj I - II 2017'

Pre, 01/25/2019 - 12:26 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Gj I - II 2016'

Pre, 01/25/2019 - 12:26 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Gj I 2016 - Gj I 2018'

Pre, 01/25/2019 - 10:16 nga Arba Panajoti