Revizionet ju lejojne qe te ndiqni ndryshimet e ndodhura ndermjet versioneve te ndryshme te nje fashikulli

Revizionet e Niveli i ndotjes së ajrit në Tiranë

Primary tabs

RevizioniOperacionet
Pre, 02/12/2021 - 22:13 nga Drejtoria e të ...
This is the published revision.
Enj, 10/15/2020 - 17:06 nga Drejtoria e të ...

Update to resource 'Property title'

Enj, 10/15/2020 - 17:06 nga Drejtoria e të ...

Update to resource 'Property title'

Enj, 10/15/2020 - 15:31 nga Drejtoria e të ...
Enj, 10/15/2020 - 15:29 nga Drejtoria e të ...
Enj, 06/13/2019 - 14:35 nga Anisa Vuçaj
Mër, 06/12/2019 - 23:27 nga Drejtoria e të ...

Update to resource 'Niveli i ndotjes së ajrit, 2017'

Mër, 06/12/2019 - 23:27 nga Drejtoria e të ...

Update to resource 'Niveli i ndotjes së ajrit, 2016'

Mër, 06/12/2019 - 23:27 nga Drejtoria e të ...

Update to resource 'Niveli i ndotjes së ajrit, 2015'

Mër, 06/12/2019 - 23:27 nga Drejtoria e të ...

Update to resource 'Niveli i ndotjes së ajrit, 2014'

Mër, 06/12/2019 - 23:27 nga Drejtoria e të ...

Update to resource 'Niveli i ndotjes së ajrit, 2013'

Mër, 06/12/2019 - 23:27 nga Drejtoria e të ...

Update to resource 'Niveli i ndotjes së ajrit, 2012'

Mër, 06/12/2019 - 23:27 nga Drejtoria e të ...

Update to resource 'Niveli i ndotjes së ajrit, 2012-2017'

Hën, 02/11/2019 - 12:44 nga Valmira Bebri

Update to resource 'Viti 2017'

Hën, 02/11/2019 - 12:44 nga Valmira Bebri

Update to resource 'Viti 2016'

Hën, 02/11/2019 - 12:44 nga Valmira Bebri

Update to resource 'Viti 2015'

Hën, 02/11/2019 - 12:44 nga Valmira Bebri

Update to resource 'Viti 2014'

Hën, 02/11/2019 - 12:44 nga Valmira Bebri

Update to resource 'Viti 2013'

Hën, 02/11/2019 - 12:44 nga Valmira Bebri

Update to resource 'Viti 2012'

Hën, 02/11/2019 - 12:44 nga Valmira Bebri

Update to resource 'Viti 2012-2017'

Hën, 02/11/2019 - 10:57 nga Valmira Bebri
Mar, 02/05/2019 - 12:07 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Viti 2017'

Mar, 02/05/2019 - 12:07 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Viti 2016'

Mar, 02/05/2019 - 12:07 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Viti 2015'

Mar, 02/05/2019 - 12:07 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Viti 2014'

Mar, 02/05/2019 - 12:07 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Viti 2012'

Mar, 02/05/2019 - 12:07 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Viti 2013'

Mar, 02/05/2019 - 12:07 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Viti 2012-2017'

Mar, 02/05/2019 - 10:56 nga Arba Panajoti
Hën, 01/28/2019 - 10:51 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Viti 2017'

Hën, 01/28/2019 - 10:51 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Viti 2016'

Hën, 01/28/2019 - 10:51 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Viti 2015'

Hën, 01/28/2019 - 10:51 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Viti 2014'

Hën, 01/28/2019 - 10:51 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Viti 2013'

Hën, 01/28/2019 - 10:51 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Viti 2012'

Hën, 01/28/2019 - 10:51 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Viti 2012-2017'

Hën, 01/28/2019 - 10:08 nga Besmir Osmenaj
Pre, 01/25/2019 - 15:26 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Viti 2012-2017'

Pre, 01/25/2019 - 12:26 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Viti 2012-2017'

Pre, 01/25/2019 - 12:26 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Viti 2012-2017'

Pre, 01/25/2019 - 12:26 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Viti 2012-2017'

Pre, 01/25/2019 - 12:26 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Viti 2012-2017'

Pre, 01/25/2019 - 12:26 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Viti 2012-2017'

Pre, 01/25/2019 - 12:26 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Viti 2012-2017'

Pre, 01/25/2019 - 10:00 nga Besmir Osmenaj
Pre, 01/25/2019 - 09:57 nga Besmir Osmenaj
Pre, 01/25/2019 - 09:52 nga Besmir Osmenaj