Revizionet ju lejojne qe te ndiqni ndryshimet e ndodhura ndermjet versioneve te ndryshme te nje fashikulli

Revizionet e Nevojat për projekte në infrastrukturë sipas programeve

Primary tabs

RevizioniOperacionet
Mër, 09/02/2020 - 13:03 nga Arba Panajoti
This is the published revision.
Pre, 08/02/2019 - 15:02 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Property title'

Pre, 08/02/2019 - 14:57 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Property title'

Pre, 08/02/2019 - 14:54 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Property title'

Mër, 06/19/2019 - 15:44 nga Arba Panajoti
Hën, 06/17/2019 - 16:25 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Property title'

Hën, 06/17/2019 - 16:25 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Property title'

Hën, 06/17/2019 - 14:49 nga Arba Panajoti
Mar, 05/28/2019 - 15:30 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Nevojat për projekte, 2018'

Mar, 05/28/2019 - 15:31 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Nevojat për projekte, 2018'

Mar, 05/28/2019 - 15:30 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Nevojat për projekte, 2017'

Mar, 05/28/2019 - 15:31 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Nevojat për projekte, 2016'

Mar, 05/28/2019 - 15:30 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Nevojat për projekte, 2018'

Mar, 05/28/2019 - 14:08 nga Arba Panajoti
Hën, 02/18/2019 - 11:22 nga Valmira Bebri
Hën, 01/28/2019 - 10:10 nga Valmira Bebri
Enj, 01/24/2019 - 15:21 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Gj I 2018'

Enj, 01/24/2019 - 15:21 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Gj I - II 2017'

Enj, 01/24/2019 - 15:21 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Gj I - II 2016'

Enj, 01/24/2019 - 15:21 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Gj I 2016 - Gj I 2018'

Enj, 01/24/2019 - 15:21 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Gj I 2018'

Enj, 01/24/2019 - 15:21 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Gj I - II 2017'

Enj, 01/24/2019 - 15:21 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Gj I - II 2017'

Enj, 01/24/2019 - 15:21 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Gj I - II 2017'

Enj, 01/24/2019 - 15:21 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Gj I - II 2016'

Enj, 01/24/2019 - 15:21 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Gj I 2016 - Gj I 2018'

Enj, 01/24/2019 - 15:21 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Gj I 2016 Gj I 2018'

Enj, 01/24/2019 - 14:34 nga Arba Panajoti
Enj, 01/24/2019 - 14:26 nga Arba Panajoti
Enj, 01/24/2019 - 14:26 nga Arba Panajoti