Revizionet ju lejojne qe te ndiqni ndryshimet e ndodhura ndermjet versioneve te ndryshme te nje fashikulli

Revizionet e Realizimi i investimeve në infrastrukturë

Primary tabs

RevizioniOperacionet
Hën, 06/08/2020 - 14:24 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Property title'

This is the published revision.
Mër, 05/27/2020 - 16:47 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Property title'

Mër, 05/27/2020 - 16:47 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Property title'

Mër, 05/27/2020 - 16:47 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Property title'

Mër, 05/27/2020 - 14:00 nga Arba Panajoti
Mër, 05/27/2020 - 13:55 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Property title'

Mër, 06/19/2019 - 15:53 nga Arba Panajoti
Enj, 06/13/2019 - 15:02 nga Anisa Vuçaj
Hën, 06/10/2019 - 11:22 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Investime gjithsej, 2018'

Hën, 06/10/2019 - 11:22 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Investime gjithsej, 2016-2018'

Hën, 06/10/2019 - 11:22 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Investime gjithsej, 2018'

Hën, 06/10/2019 - 11:22 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Investime gjithsej, 2016-2018'

Mar, 05/28/2019 - 15:31 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Investime gjithsej, 2018'

Mar, 05/28/2019 - 15:30 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Investime gjithsej, 2016'

Mar, 05/28/2019 - 15:31 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Investime gjithsej, 2017'

Mar, 05/28/2019 - 15:30 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Investime gjithsej, 2016-2018'

Mar, 05/28/2019 - 15:31 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Investime gjithsej, 2016-2018'

Mar, 05/28/2019 - 13:59 nga Arba Panajoti
Hën, 02/18/2019 - 13:24 nga Valmira Bebri

Update to resource 'Gj I 2016 - Gj I 2018'

Hën, 01/28/2019 - 10:11 nga Valmira Bebri
Enj, 01/24/2019 - 15:21 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Gj I 2018'

Enj, 01/24/2019 - 15:21 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Gj I-II 2016'

Enj, 01/24/2019 - 15:21 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Viti 2017'

Enj, 01/24/2019 - 15:21 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Realizimi i investimeve në infrastrukturë, Gj I-II 2016'

Enj, 01/24/2019 - 15:21 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Realizimi i investimeve në infrastrukturë, Gj I-II 2016'

Enj, 01/24/2019 - 15:21 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Realizimi i investimeve në infrastrukturë 2016-2018'

Enj, 01/24/2019 - 14:00 nga Drejtoria e të ...
Enj, 01/24/2019 - 14:00 nga Drejtoria e të ...
Enj, 01/24/2019 - 13:42 nga Arba Panajoti