Revizionet ju lejojne qe te ndiqni ndryshimet e ndodhura ndermjet versioneve te ndryshme te nje fashikulli

Revizionet e Shpenzime mirëmbajtjeje, 2016

Primary tabs

RevizioniOperacionet
Mar, 05/28/2019 - 13:51 nga Jona Dervishi
This is the published revision.
Enj, 01/24/2019 - 22:31 nga Besmir Osmenaj
Enj, 01/24/2019 - 11:21 nga Besmir Osmenaj
Enj, 01/24/2019 - 11:20 nga Besmir Osmenaj

Ngarkuar per here te pare