Revizionet ju lejojne qe te ndiqni ndryshimet e ndodhura ndermjet versioneve te ndryshme te nje fashikulli

Revizionet e Shpenzime mirëmbajtjeje, 2016 - 2022

Primary tabs

RevizioniOperacionet
Hën, 05/23/2022 - 10:35 nga Jona Dervishi
This is the published revision.
Pre, 03/04/2022 - 10:31 nga Jona Dervishi
Hën, 02/07/2022 - 10:17 nga Jona Dervishi
Mar, 12/21/2021 - 09:39 nga Jona Dervishi
Mar, 12/21/2021 - 09:32 nga Jona Dervishi
Enj, 12/02/2021 - 09:55 nga Jona Dervishi
Enj, 10/21/2021 - 13:35 nga Jona Dervishi
Enj, 09/23/2021 - 10:33 nga Jona Dervishi
Enj, 09/02/2021 - 13:28 nga Jona Dervishi
Mër, 06/30/2021 - 15:01 nga Jona Dervishi
Mar, 06/29/2021 - 10:35 nga Jona Dervishi
Mar, 06/29/2021 - 10:32 nga Jona Dervishi
Pre, 05/21/2021 - 10:33 nga Jona Dervishi
Pre, 04/09/2021 - 11:42 nga Jona Dervishi
Mar, 03/23/2021 - 09:59 nga Jona Dervishi
Enj, 03/11/2021 - 10:41 nga Jona Dervishi
Mër, 02/24/2021 - 09:33 nga Jona Dervishi
Pre, 01/22/2021 - 10:13 nga Jona Dervishi
Mar, 12/22/2020 - 10:58 nga Jona Dervishi
Mar, 11/17/2020 - 10:29 nga Jona Dervishi
Hën, 10/19/2020 - 10:38 nga Jona Dervishi
Enj, 09/10/2020 - 10:57 nga Jona Dervishi
Mër, 07/29/2020 - 11:27 nga Jona Dervishi
Hën, 06/29/2020 - 10:56 nga Jona Dervishi
Hën, 05/18/2020 - 18:10 nga Jona Dervishi
Mër, 04/22/2020 - 11:28 nga Jona Dervishi
Mër, 04/22/2020 - 10:48 nga Jona Dervishi
Enj, 03/26/2020 - 12:14 nga Jona Dervishi
Enj, 02/13/2020 - 10:58 nga Jona Dervishi
Enj, 01/16/2020 - 12:20 nga Jona Dervishi
Mar, 12/24/2019 - 09:41 nga Jona Dervishi
Hën, 11/18/2019 - 13:52 nga Jona Dervishi
Hën, 10/21/2019 - 09:57 nga Jona Dervishi
Mër, 09/18/2019 - 12:00 nga Jona Dervishi
Mër, 09/18/2019 - 11:58 nga Jona Dervishi
Mar, 07/30/2019 - 09:17 nga Jona Dervishi
Hën, 06/03/2019 - 10:28 nga Jona Dervishi
Mar, 05/28/2019 - 13:51 nga Jona Dervishi
Hën, 02/25/2019 - 10:28 nga Besmir Osmenaj
Hën, 02/25/2019 - 10:21 nga Besmir Osmenaj
Hën, 02/25/2019 - 10:21 nga Besmir Osmenaj
Enj, 01/24/2019 - 22:31 nga Besmir Osmenaj
Enj, 01/24/2019 - 11:17 nga Besmir Osmenaj

Ngarkuar per here te pare