Revizionet ju lejojne qe te ndiqni ndryshimet e ndodhura ndermjet versioneve te ndryshme te nje fashikulli

Revizionet e Rikonstruksione në hapesirat e gjelbërta të institucioneve

Primary tabs

RevizioniOperacionet
Enj, 09/10/2020 - 12:31 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Property title'

This is the published revision.
Enj, 09/10/2020 - 12:31 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Property title'

Mër, 07/29/2020 - 11:40 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Property title'

Mër, 07/29/2020 - 11:40 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Property title'

Hën, 06/29/2020 - 12:13 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Property title'

Hën, 06/29/2020 - 12:13 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Property title'

Hën, 05/18/2020 - 19:02 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Property title'

Hën, 05/18/2020 - 19:02 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Property title'

Hën, 05/18/2020 - 19:02 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Property title'

Mër, 04/22/2020 - 13:05 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Property title'

Mër, 04/22/2020 - 13:05 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Property title'

Mër, 04/22/2020 - 13:05 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Property title'

Mër, 04/22/2020 - 13:05 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Property title'

Mër, 04/22/2020 - 13:05 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Property title'

Mër, 04/22/2020 - 13:05 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Property title'

Enj, 03/26/2020 - 12:59 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Property title'

Enj, 03/26/2020 - 12:59 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Property title'

Enj, 02/13/2020 - 14:19 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Property title'

Enj, 02/13/2020 - 14:19 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Property title'

Enj, 02/13/2020 - 14:19 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Property title'

Enj, 02/13/2020 - 14:19 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Property title'

Enj, 02/13/2020 - 14:19 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Property title'

Enj, 02/13/2020 - 12:26 nga Jona Dervishi
Enj, 02/13/2020 - 12:24 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Property title'

Enj, 01/16/2020 - 10:24 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Property title'

Mar, 12/24/2019 - 11:42 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Property title'

Mar, 12/24/2019 - 11:42 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Property title'

Enj, 12/19/2019 - 17:02 nga Drejtoria e të ...

Update to resource 'Property title'

Hën, 11/18/2019 - 14:00 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Property title'

Hën, 11/18/2019 - 14:01 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Property title'

Hën, 10/21/2019 - 11:46 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Property title'

Hën, 10/21/2019 - 11:46 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Property title'

Mër, 09/18/2019 - 14:25 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Property title'

Mër, 09/18/2019 - 14:25 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Property title'

Mër, 09/18/2019 - 14:25 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Property title'

Mër, 09/18/2019 - 14:25 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Property title'

Mër, 09/18/2019 - 14:25 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Property title'

Mër, 09/18/2019 - 14:25 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Property title'

Mër, 09/18/2019 - 14:25 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Property title'

Mar, 07/30/2019 - 09:32 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Property title'

Mar, 07/30/2019 - 09:32 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Property title'

Mar, 07/30/2019 - 09:30 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Property title'

Enj, 06/20/2019 - 09:21 nga Jona Dervishi
Hën, 06/17/2019 - 10:38 nga Jona Dervishi
Hën, 06/03/2019 - 11:11 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Rikonstruksione në gjelbërimin e institucioneve, 2019'

Hën, 06/03/2019 - 11:11 nga Jona Dervishi

Update to resource ' Rikonstruksione në gjelbërimin e institucioneve,2016-2019'

Hën, 06/03/2019 - 11:11 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Rikonstruksione në gjelbërimin e institucioneve, 2019'

Hën, 06/03/2019 - 11:11 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Rikonstruksione në gjelbërimin e institucioneve, 2018'

Hën, 06/03/2019 - 11:11 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Rikonstruksione në gjelbërimin e institucioneve, 2017'

Hën, 06/03/2019 - 11:11 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Rikonstruksione në gjelbërimin e institucioneve, 2016'