Revizionet ju lejojne qe te ndiqni ndryshimet e ndodhura ndermjet versioneve te ndryshme te nje fashikulli

Revizionet e Gjoba të qarkullimit rrugor

Primary tabs

RevizioniOperacionet
Mër, 11/13/2019 - 12:40 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Property title'

Mër, 11/13/2019 - 09:47 nga Besmir Osmenaj
Mër, 10/09/2019 - 11:40 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Property title'

Mër, 10/09/2019 - 11:40 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Property title'

Mar, 10/08/2019 - 14:26 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Property title'

Mar, 10/08/2019 - 14:26 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Property title'

Mar, 10/08/2019 - 14:26 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Property title'

Mar, 10/08/2019 - 14:26 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Property title'

Mar, 10/08/2019 - 14:26 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Property title'

Mar, 10/08/2019 - 14:26 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Property title'

Mar, 10/08/2019 - 11:25 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Property title'

Mar, 10/08/2019 - 11:54 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Property title'

Mar, 10/08/2019 - 11:28 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Property title'

Mar, 10/08/2019 - 11:28 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Property title'

Mar, 10/08/2019 - 11:28 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Property title'

Mër, 09/11/2019 - 13:07 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Property title'

Mër, 09/11/2019 - 12:02 nga Besmir Osmenaj
Mar, 08/20/2019 - 14:36 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Property title'

Mar, 08/20/2019 - 14:33 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Property title'

Mar, 08/20/2019 - 14:32 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Property title'

Mar, 07/09/2019 - 10:00 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Property title'

Mar, 07/09/2019 - 09:59 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Property title'

Mar, 07/02/2019 - 09:58 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Property title'

Mar, 07/02/2019 - 09:58 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Property title'

Mar, 07/02/2019 - 09:54 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Property title'

Hën, 06/24/2019 - 11:01 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Property title'

Hën, 06/24/2019 - 11:00 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Property title'

Enj, 06/20/2019 - 11:36 nga Besmir Osmenaj
Hën, 06/17/2019 - 13:23 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Property title'

Hën, 06/17/2019 - 13:23 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Property title'

Hën, 06/17/2019 - 11:30 nga Besmir Osmenaj
Mër, 06/05/2019 - 14:15 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Gjoba të qarkullimit rrugor, 2019'

Mër, 06/05/2019 - 14:15 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Gjoba të qarkullimit rrugor, 2018'

Mër, 06/05/2019 - 14:15 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Gjoba të qarkullimit rrugor, 2017'

Mër, 06/05/2019 - 14:15 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Gjoba të qarkullimit rrugor, 2016'

Mër, 06/05/2019 - 14:15 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Gjoba të qarkullimit rrugor, 2016-2019'

Mër, 06/05/2019 - 11:30 nga Besmir Osmenaj
Enj, 04/11/2019 - 13:37 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Janar-Mars 2019'

Enj, 04/11/2019 - 13:37 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Mars 2016-Mars 2019'

Enj, 04/11/2019 - 13:37 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Mars 2016-Mars 2019'

Enj, 04/11/2019 - 11:13 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Janar-Dhjetor 2018'

Mër, 01/30/2019 - 14:15 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Mars-Dhjetor 2016'

Mër, 01/30/2019 - 14:15 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Mars 2016-Dhjetor 2018'

Mër, 01/30/2019 - 14:15 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Janar-Dhjetor 2017'

Mër, 01/30/2019 - 14:15 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Mars-Dhjetor 2016'

Mër, 01/30/2019 - 14:15 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Mars-Dhjetor 2016'

Mër, 01/30/2019 - 14:15 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Mars 2016-Dhjetor 2018'

Mër, 01/30/2019 - 14:11 nga Besmir Osmenaj
Mër, 01/30/2019 - 14:06 nga Besmir Osmenaj
Mër, 01/30/2019 - 13:54 nga Besmir Osmenaj