Revizionet ju lejojne qe te ndiqni ndryshimet e ndodhura ndermjet versioneve te ndryshme te nje fashikulli

Revizionet e Shtretër në çerdhe, 2016

Primary tabs

RevizioniOperacionet
Mër, 06/05/2019 - 11:19 nga Jona Dervishi
This is the published revision.
Mar, 01/22/2019 - 15:00 nga Arba Panajoti