Revizionet ju lejojne qe te ndiqni ndryshimet e ndodhura ndermjet versioneve te ndryshme te nje fashikulli

Revizionet e Frekuentimi mesatar mujor sipas çerdheve

Primary tabs

RevizioniOperacionet
Mar, 01/21/2020 - 10:37 nga Jona Dervishi
Hën, 12/23/2019 - 11:28 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Property title'

Hën, 12/23/2019 - 11:28 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Property title'

Hën, 11/11/2019 - 11:42 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Property title'

Hën, 11/11/2019 - 11:42 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Property title'

Mar, 10/22/2019 - 10:41 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Property title'

Mar, 10/22/2019 - 10:08 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Property title'

Mar, 10/22/2019 - 10:05 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Property title'

Mër, 09/11/2019 - 13:07 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Property title'

Mër, 09/11/2019 - 13:07 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Property title'

Hën, 07/08/2019 - 13:39 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Property title'

Hën, 07/08/2019 - 13:38 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Property title'

Enj, 06/20/2019 - 09:55 nga Jona Dervishi
Hën, 06/17/2019 - 10:45 nga Jona Dervishi
Hën, 06/10/2019 - 11:22 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Frekuentimi në çerdhe, 2019'

Hën, 06/10/2019 - 11:22 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Frekuentimi në çerdhe, 2016-2019'

Mër, 06/05/2019 - 11:14 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Frekuentimi në çerdhe, 2019'

Mër, 06/05/2019 - 11:12 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Frekuentimi në çerdhe, 2018'

Mër, 06/05/2019 - 11:12 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Frekuentimi në çerdhe, 2017'

Mër, 06/05/2019 - 11:12 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Frekuentimi në çerdhe, 2016'

Mër, 06/05/2019 - 11:12 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Frekuentimi në çerdhe, 2016-2019'

Mar, 05/21/2019 - 12:24 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Janar-Prill 2019'

Mar, 05/21/2019 - 12:24 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Mars 2016-Prill 2019'

Mër, 04/17/2019 - 13:55 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Janar-Mars 2019'

Mër, 04/17/2019 - 13:55 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Mars 2016-Mars 2019'

Enj, 02/14/2019 - 08:58 nga Valmira Bebri
Mër, 02/13/2019 - 13:00 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Janar 2019'

Mër, 02/13/2019 - 13:00 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Janar - Dhjetor 2018'

Mër, 02/13/2019 - 13:00 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Mars 2016-Janar 2019'

Mër, 02/13/2019 - 10:47 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Mars 2016-Nëntor 2018'

Hën, 01/28/2019 - 10:23 nga Valmira Bebri
Mar, 01/22/2019 - 14:57 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Janar - Nëntor 2018'

Mar, 01/22/2019 - 14:57 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Janar - Dhjetor 2018'

Mar, 01/22/2019 - 14:57 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Mars - Dhjetor 2016'

Mar, 01/22/2019 - 14:57 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Frekuentimi mesatar mujor në çerdhe, Mars 2016-Nëntor 2018'

Mar, 01/22/2019 - 14:57 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Frekuentimi mesatar mujor në çerdhe, Mars 2016-Dhjetor 2018'

Mar, 01/22/2019 - 14:38 nga Arba Panajoti