Revizionet ju lejojne qe te ndiqni ndryshimet e ndodhura ndermjet versioneve te ndryshme te nje fashikulli

Revizionet e Frekuentimi mesatar mujor sipas çerdheve

Primary tabs

RevizioniOperacionet
Hën, 08/08/2022 - 14:32 nga Arba Panajoti

Update to resource Frekuentimi në çerdhe, 2022

This is the published revision.
Hën, 08/08/2022 - 14:30 nga Arba Panajoti

Update to resource Frekuentimi në çerdhe, 2016 - 2022

Hën, 07/25/2022 - 10:44 nga Arba Panajoti

Update to resource Frekuentimi në çerdhe, 2022

Hën, 07/25/2022 - 10:42 nga Arba Panajoti

Update to resource Frekuentimi në çerdhe, 2016 - 2022

Pre, 06/03/2022 - 10:42 nga Anisa Vuçaj

Update to resource Frekuentimi në çerdhe, 2022

Pre, 06/03/2022 - 10:39 nga Anisa Vuçaj

Update to resource Frekuentimi në çerdhe, 2016 - 2022

Mër, 04/20/2022 - 10:41 nga Jona Dervishi

Update to resource Frekuentimi në çerdhe, 2022

Mër, 04/20/2022 - 10:40 nga Jona Dervishi

Update to resource Frekuentimi në çerdhe, 2016 - 2022

Mar, 03/29/2022 - 10:01 nga Jona Dervishi

Update to resource Frekuentimi në çerdhe, 2022

Mar, 03/29/2022 - 10:00 nga Jona Dervishi

Update to resource Frekuentimi në çerdhe, 2016 - 2022

Mar, 02/22/2022 - 12:03 nga Jona Dervishi
Mar, 02/22/2022 - 12:02 nga Jona Dervishi

Update to resource Frekuentimi në çerdhe, 2021

Mar, 02/22/2022 - 11:59 nga Jona Dervishi

Update to resource Frekuentimi në çerdhe, 2021

Mar, 02/22/2022 - 11:58 nga Jona Dervishi

Update to resource Frekuentimi në çerdhe, 2016 - 2022

Pre, 12/24/2021 - 10:44 nga Jona Dervishi

Update to resource Frekuentimi në çerdhe, 2021

Pre, 12/24/2021 - 10:43 nga Jona Dervishi

Update to resource Frekuentimi në çerdhe, 2016-2021

Mër, 11/17/2021 - 10:11 nga Jona Dervishi

Update to resource Frekuentimi në çerdhe, 2021

Mër, 11/17/2021 - 10:08 nga Jona Dervishi

Update to resource Frekuentimi në çerdhe, 2016-2021

Pre, 10/29/2021 - 15:20 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Property title'

Pre, 10/29/2021 - 15:20 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Property title'

Enj, 10/28/2021 - 12:18 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Property title'

Enj, 10/28/2021 - 12:18 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Property title'

Hën, 09/20/2021 - 10:08 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Property title'

Hën, 09/20/2021 - 10:08 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Property title'

Enj, 08/19/2021 - 11:10 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Property title'

Enj, 08/19/2021 - 11:10 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Property title'

Mër, 07/14/2021 - 12:49 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Property title'

Mër, 07/14/2021 - 12:49 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Property title'

Mar, 06/15/2021 - 11:37 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Property title'

Mar, 06/15/2021 - 11:37 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Property title'

Mar, 06/15/2021 - 10:37 nga Jona Dervishi
Mër, 05/12/2021 - 16:23 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Property title'

Mër, 05/12/2021 - 16:23 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Property title'

Mër, 05/12/2021 - 16:23 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Property title'

Mër, 05/12/2021 - 16:23 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Property title'

Hën, 04/19/2021 - 11:27 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Property title'

Hën, 04/19/2021 - 11:27 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Property title'

Enj, 03/18/2021 - 12:10 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Property title'

Enj, 03/18/2021 - 12:10 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Property title'

Pre, 02/12/2021 - 12:41 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Property title'

Pre, 02/12/2021 - 12:41 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Property title'

Mër, 02/10/2021 - 12:28 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Property title'

Mër, 02/10/2021 - 12:28 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Property title'

Mër, 02/10/2021 - 12:28 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Property title'

Mër, 02/10/2021 - 10:45 nga Jona Dervishi
Mër, 02/10/2021 - 10:44 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Property title'

Pre, 01/22/2021 - 11:07 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Property title'

Mar, 12/15/2020 - 12:27 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Property title'

Mar, 12/15/2020 - 12:27 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Property title'

Mar, 11/10/2020 - 14:03 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Property title'