Revizionet ju lejojne qe te ndiqni ndryshimet e ndodhura ndermjet versioneve te ndryshme te nje fashikulli

Revizionet e Numri i çerdheve dhe kopshteve sipas Njësive Administrative

Primary tabs

RevizioniOperacionet
Pre, 01/22/2021 - 14:08 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Property title'

This is the published revision.
Pre, 01/22/2021 - 14:08 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Property title'

Pre, 01/22/2021 - 11:34 nga Jona Dervishi
Pre, 01/22/2021 - 11:33 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Property title'

Enj, 01/30/2020 - 10:24 nga Drejtoria e të ...
Enj, 01/30/2020 - 10:22 nga Drejtoria e të ...
Mar, 01/21/2020 - 13:42 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Property title'

Mar, 01/21/2020 - 13:42 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Property title'

Mar, 01/21/2020 - 13:42 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Property title'

Mar, 01/21/2020 - 13:42 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Property title'

Mar, 01/21/2020 - 15:00 nga Jona Dervishi
Mar, 01/21/2020 - 13:30 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Property title'

Mar, 01/21/2020 - 14:58 nga Jona Dervishi
Mar, 01/21/2020 - 14:57 nga Jona Dervishi
Hën, 06/17/2019 - 10:49 nga Jona Dervishi
Mër, 06/05/2019 - 14:15 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Kopshte dhe çerdhe në Nj.A, 2018'

Mër, 06/05/2019 - 14:15 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Kopshte dhe çerdhe në Nj.A, 2017'

Mër, 06/05/2019 - 14:15 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Kopshte dhe çerdhe në Nj.A, 2016'

Mër, 06/05/2019 - 14:15 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Kopshte dhe çerdhe në Nj.A, 2016-2018'

Mër, 06/05/2019 - 11:21 nga Jona Dervishi
Pre, 02/15/2019 - 13:10 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Viti 2018'

Pre, 02/15/2019 - 13:10 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Viti 2016-2018'

Pre, 02/15/2019 - 11:08 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Viti 2016- Viti 2017'

Hën, 01/28/2019 - 10:37 nga Valmira Bebri
Mar, 01/22/2019 - 11:56 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Viti 2017'

Mar, 01/22/2019 - 11:56 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Viti 2016'

Mar, 01/22/2019 - 11:56 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Numri i çerdheve dhe kopshteve sipas NJA 2016-2017'

Mar, 01/22/2019 - 09:11 nga Arba Panajoti
Mar, 01/22/2019 - 09:09 nga Arba Panajoti