Revizionet ju lejojne qe te ndiqni ndryshimet e ndodhura ndermjet versioneve te ndryshme te nje fashikulli

Revizionet e Fluksi ditor i mjeteve që qarkullojnë në Tiranë

Primary tabs

RevizioniOperacionet
Hën, 01/21/2019 - 17:48 nga Valmira Bebri

Update to resource 'Tr I 2016 - Tr III 2018'

Hën, 01/21/2019 - 17:26 nga Valmira Bebri