Revizionet ju lejojne qe te ndiqni ndryshimet e ndodhura ndermjet versioneve te ndryshme te nje fashikulli

Revizionet e Fondi i parashikuar për objektet e ndërtimit sipas llojit të klientëve

Primary tabs

RevizioniOperacionet
Mër, 04/28/2021 - 15:23 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Property title'

This is the published revision.
Mër, 04/28/2021 - 15:23 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Property title'

Mër, 04/28/2021 - 15:23 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Property title'

Mër, 04/28/2021 - 13:35 nga Jona Dervishi
Mër, 04/28/2021 - 13:33 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Property title'

Mër, 02/17/2021 - 13:05 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Property title'

Pre, 01/22/2021 - 14:09 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Property title'

Pre, 01/22/2021 - 14:09 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Property title'

Hën, 10/26/2020 - 13:26 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Property title'

Hën, 10/26/2020 - 13:26 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Property title'

Mar, 07/21/2020 - 13:47 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Property title'

Mar, 07/21/2020 - 13:47 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Property title'

Mar, 07/21/2020 - 13:47 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Property title'

Mar, 05/12/2020 - 18:08 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Property title'

Mar, 05/12/2020 - 18:08 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Property title'

Mar, 05/12/2020 - 16:13 nga Jona Dervishi
Mar, 05/12/2020 - 16:10 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Property title'

Enj, 01/30/2020 - 10:11 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Property title'

Hën, 11/04/2019 - 11:02 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Property title'

Hën, 11/04/2019 - 11:00 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Property title'

Hën, 11/04/2019 - 10:54 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Property title'

Hën, 11/04/2019 - 10:53 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Property title'

Mër, 07/24/2019 - 09:47 nga Jona Dervishi
Mër, 07/24/2019 - 09:46 nga Jona Dervishi
Mër, 07/24/2019 - 09:42 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Property title'

Mër, 07/24/2019 - 09:42 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Property title'

Mër, 07/24/2019 - 09:39 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Property title'

Mër, 07/24/2019 - 09:39 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Property title'

Mër, 07/24/2019 - 09:40 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Property title'

Mër, 07/24/2019 - 09:32 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Property title'

Enj, 06/20/2019 - 10:41 nga Jona Dervishi
Pre, 06/14/2019 - 09:34 nga Jona Dervishi
Mër, 06/05/2019 - 11:12 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Fondi i lejeve sipas llojit të klientit, 2018'

Mër, 06/05/2019 - 11:12 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Fondi i lejeve sipas llojit të klientit, 2017'

Mër, 06/05/2019 - 11:12 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Fondi i lejeve sipas llojit të klientit, 2016'

Mër, 06/05/2019 - 11:12 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Fondi i lejeve sipas llojit të klientit, 2016-2018'

Mar, 02/19/2019 - 13:34 nga Valmira Bebri

Update to resource 'Tr I 2016 - Tr III 2018'

Hën, 01/28/2019 - 12:16 nga Valmira Bebri
Hën, 01/21/2019 - 17:48 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Tr I-III 2018'

Hën, 01/21/2019 - 17:48 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Tr I-IV 2017'

Hën, 01/21/2019 - 17:48 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Tr I-IV 2016'

Hën, 01/21/2019 - 17:48 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Tr I-IV 2016'

Hën, 01/21/2019 - 17:48 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Fondi i parashikuar për objektet e ndërtimit sipas llojit të klientëve 2016-2018'

Hën, 01/21/2019 - 15:19 nga Arba Panajoti