Revizionet ju lejojne qe te ndiqni ndryshimet e ndodhura ndermjet versioneve te ndryshme te nje fashikulli

Revizionet e Numri i lejeve të ndërtimit sipas llojit të objekteve

Primary tabs

RevizioniOperacionet
Pre, 04/30/2021 - 15:21 nga Jona Dervishi
This is the published revision.
Mër, 04/28/2021 - 15:23 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Property title'

Mër, 04/28/2021 - 15:23 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Property title'

Mër, 04/28/2021 - 13:53 nga Jona Dervishi
Mër, 04/28/2021 - 13:52 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Property title'

Pre, 01/22/2021 - 14:08 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Property title'

Hën, 10/26/2020 - 13:26 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Property title'

Hën, 10/26/2020 - 13:26 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Property title'

Pre, 08/28/2020 - 14:08 nga Drejtoria e të ...

Update to resource 'Property title'

Mar, 07/21/2020 - 13:47 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Property title'

Mar, 07/21/2020 - 13:47 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Property title'

Mar, 05/12/2020 - 18:08 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Property title'

Mar, 05/12/2020 - 15:27 nga Jona Dervishi
Mar, 05/12/2020 - 15:25 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Property title'

Enj, 01/30/2020 - 13:13 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Property title'

Enj, 01/30/2020 - 10:11 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Property title'

Hën, 11/04/2019 - 10:53 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Property title'

Hën, 11/04/2019 - 10:53 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Property title'

Mër, 07/24/2019 - 10:08 nga Jona Dervishi
Mër, 07/24/2019 - 10:07 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Property title'

Mër, 07/24/2019 - 10:07 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Property title'

Mër, 07/24/2019 - 10:04 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Property title'

Mër, 07/24/2019 - 10:04 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Property title'

Mër, 07/24/2019 - 10:00 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Property title'

Enj, 06/20/2019 - 10:43 nga Jona Dervishi
Pre, 06/14/2019 - 09:31 nga Jona Dervishi
Mër, 06/05/2019 - 11:12 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Leje sipas llojit të objektit, 2017'

Mër, 06/05/2019 - 11:12 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Leje sipas llojit të objektit, 2018'

Mër, 06/05/2019 - 11:12 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Leje sipas llojit të objektit, 2016'

Mër, 06/05/2019 - 11:12 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Leje sipas llojit të objektit, 2016-2018'

Mar, 02/19/2019 - 10:32 nga Valmira Bebri

Update to resource 'Tr I 2016 - Tr III 2018'

Hën, 01/28/2019 - 12:16 nga Valmira Bebri
Hën, 01/21/2019 - 17:48 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Tr I-III 2018'

Hën, 01/21/2019 - 17:48 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Tr I-III 2018'

Hën, 01/21/2019 - 17:48 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Tr I-IV 2017'

Hën, 01/21/2019 - 17:48 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Tr I-IV 2016'

Hën, 01/21/2019 - 14:48 nga Arba Panajoti

Update to resource '2018'

Hën, 01/21/2019 - 14:48 nga Arba Panajoti

Update to resource '2017'

Hën, 01/21/2019 - 14:48 nga Arba Panajoti

Update to resource '2016'

Hën, 01/21/2019 - 14:48 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Numri i lejeve te ndertimit sipas llojit te objekteve 2016-2018'

Hën, 01/21/2019 - 14:48 nga Arba Panajoti

Update to resource '2018'

Hën, 01/21/2019 - 14:48 nga Arba Panajoti

Update to resource '2018'

Hën, 01/21/2019 - 14:48 nga Arba Panajoti

Update to resource '2017'

Hën, 01/21/2019 - 14:48 nga Arba Panajoti

Update to resource '2016'

Hën, 01/21/2019 - 14:48 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Numri i lejeve te ndertimit sipas llojit te objekteve 2016-2018'

Hën, 01/21/2019 - 14:48 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Numri i lejeve te ndertimit sipas llojit te objekteve 2016-2018'

Hën, 01/21/2019 - 14:46 nga Arba Panajoti
Hën, 01/21/2019 - 14:44 nga Arba Panajoti
Hën, 01/21/2019 - 13:50 nga Arba Panajoti