Revizionet ju lejojne qe te ndiqni ndryshimet e ndodhura ndermjet versioneve te ndryshme te nje fashikulli

Aksese të tjera

Informacioni në këtë faqe (dataset metadata) është i disponueshëm dhe në këto formate.

JSON RDF

via the DKAN API

Pagesat mesatare të një biznesi

Dataseti përmban të dhëna mbi pagesat mesatare (në lekë) që kryejnë bizneset gjatë një viti. Pagesat nuk përfshijnë tabelat reklamuese që janë individuale dhe taksën e ndertesës që ndryshon nga biznesi në biznes. Të dhënat raportohen nga Drejtoria e Përgjithshme e Taksave dhe Tarifave Vendore (DPTTV).

Te dhena dhe burime

FieldValue
Publisher
Modifikuar
2021-02-12
Data e publikimit
2019-01-21
Identifikuesi
f6499388-7a31-47a9-ae21-20c8feb3436b
License
Public Access Level
Public