Revizionet ju lejojne qe te ndiqni ndryshimet e ndodhura ndermjet versioneve te ndryshme te nje fashikulli

Shkelje për sjelljen në transportin publik, 2021

Të dhëna mujore mbi shkeljet për sjelljen dhe sigurinë e shërbimit të transportit publik qytetas dhe rrethqytetas sipas linjave, raportuar nga Agjencia e Mbrojtjes së Konsumatorit (AMK).

Embed

Data Preview URL

Data Preview: Note that by default the preview only displays up to 100 records. Use the pager to flip through more records or adjust the start and end fields to display the number of records you wish to see.

Shto një koment të ri

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Adresat web dhe adresat e-mail konvertohen automatikisht në lidhje.
  • Rreshtat dhe paragrafët shkojnë automatikisht në krye.