Revizionet ju lejojne qe te ndiqni ndryshimet e ndodhura ndermjet versioneve te ndryshme te nje fashikulli

Aksese të tjera

Informacioni në këtë faqe (dataset metadata) është i disponueshëm dhe në këto formate.

JSON RDF

via the DKAN API

Gjoba për mungesë dokumentacioni

Të dhënat me frekuencë mujore mbi gjobat e vendosura për mungesë dokumentacioni sipas Njësive Administrative (Nj.A) raportuara nga Policia Bashkiake.

Te dhena dhe burime

FieldValue
Publisher
Modifikuar
2021-10-18
Data e publikimit
2019-09-12
Identifikuesi
7649322b-d7a3-4ec3-a2cd-ff584743eaf3
License
Public Access Level
Public

Shto një koment të ri

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Adresat web dhe adresat e-mail konvertohen automatikisht në lidhje.
  • Rreshtat dhe paragrafët shkojnë automatikisht në krye.