Revizionet ju lejojne qe te ndiqni ndryshimet e ndodhura ndermjet versioneve te ndryshme te nje fashikulli

Revizionet e Gjoba për shpërdorimin e ujit të pijshëm

Primary tabs

RevizioniOperacionet
Enj, 09/16/2021 - 15:51 nga Drejtoria e të ...

Update to resource 'Property title'

This is the published revision.
Enj, 09/16/2021 - 15:51 nga Drejtoria e të ...

Update to resource 'Property title'

Mar, 02/23/2021 - 10:19 nga Anisa Vuçaj

Update to resource 'Property title'

Mar, 02/23/2021 - 10:19 nga Anisa Vuçaj

Update to resource 'Property title'

Mar, 02/23/2021 - 10:19 nga Anisa Vuçaj

Update to resource 'Property title'

Mar, 02/23/2021 - 09:14 nga Anisa Vuçaj
Mar, 02/23/2021 - 09:13 nga Anisa Vuçaj

Update to resource 'Property title'

Enj, 01/21/2021 - 17:06 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Property title'

Enj, 12/17/2020 - 15:38 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Property title'

Enj, 12/17/2020 - 15:38 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Property title'

Enj, 12/17/2020 - 15:38 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Property title'

Enj, 11/26/2020 - 14:40 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Property title'

Enj, 11/26/2020 - 14:40 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Property title'

Pre, 10/16/2020 - 17:07 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Property title'

Pre, 10/16/2020 - 17:07 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Property title'

Hën, 09/21/2020 - 15:54 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Property title'

Hën, 09/21/2020 - 15:54 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Property title'

Pre, 09/04/2020 - 11:57 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Property title'

Pre, 09/04/2020 - 11:57 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Property title'

Pre, 09/04/2020 - 11:57 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Property title'

Pre, 09/04/2020 - 10:35 nga Besmir Osmenaj
Pre, 09/04/2020 - 10:34 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Property title'

Hën, 07/13/2020 - 16:27 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Property title'

Mër, 06/10/2020 - 11:32 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Property title'

Enj, 05/21/2020 - 10:18 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Property title'

Pre, 02/14/2020 - 14:32 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Property title'

Pre, 02/14/2020 - 14:32 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Property title'

Mar, 01/21/2020 - 13:37 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Property title'

Mar, 01/21/2020 - 13:31 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Property title'

Mër, 01/08/2020 - 09:40 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Property title'

Mër, 01/08/2020 - 09:40 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Property title'

Mër, 11/13/2019 - 12:40 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Property title'

Mër, 11/13/2019 - 12:40 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Property title'

Mër, 11/13/2019 - 13:00 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Property title'

Mër, 11/13/2019 - 12:56 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Property title'

Mër, 11/13/2019 - 12:56 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Property title'

Mër, 11/13/2019 - 12:56 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Property title'

Mër, 11/13/2019 - 12:56 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Property title'

Mër, 11/13/2019 - 12:58 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Property title'

Mër, 11/13/2019 - 10:04 nga Besmir Osmenaj
Mër, 10/09/2019 - 11:40 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Property title'

Mër, 10/09/2019 - 11:40 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Property title'

Mar, 10/08/2019 - 11:25 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Property title'

Mar, 10/08/2019 - 11:25 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Property title'

Mar, 10/08/2019 - 08:55 nga Drejtoria e të ...
Enj, 09/12/2019 - 10:42 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Property title'

Enj, 09/12/2019 - 10:42 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Property title'

Enj, 09/12/2019 - 10:42 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Property title'

Enj, 09/12/2019 - 10:41 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Property title'

Enj, 09/12/2019 - 10:42 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Property title'