Revizionet ju lejojne qe te ndiqni ndryshimet e ndodhura ndermjet versioneve te ndryshme te nje fashikulli

Revizionet e Aktivitete artistike dhe kulturore

Primary tabs

RevizioniOperacionet
Hën, 03/30/2020 - 16:38 nga Drejtoria e të ...
This is the published revision.
Hën, 02/03/2020 - 10:32 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Property title'

Hën, 02/03/2020 - 10:32 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Property title'

Hën, 02/03/2020 - 10:24 nga Besmir Osmenaj
Mar, 07/23/2019 - 15:21 nga Besmir Osmenaj
Mar, 07/23/2019 - 15:04 nga Drejtoria e të ...
Hën, 07/15/2019 - 15:30 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Property title'

Hën, 07/15/2019 - 15:30 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Property title'

Hën, 07/15/2019 - 15:27 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Property title'

Hën, 07/15/2019 - 15:27 nga Besmir Osmenaj