Revizionet ju lejojne qe te ndiqni ndryshimet e ndodhura ndermjet versioneve te ndryshme te nje fashikulli

Revizionet e Linja 1 Selitë-Kristal-Qendër-Stacioni i Trenit-Allias

Primary tabs

RevizioniOperacionet
Mër, 06/26/2019 - 15:53 nga Drejtoria e të ...
This is the published revision.
Mër, 06/26/2019 - 15:38 nga Drejtoria e të ...