Revizionet ju lejojne qe te ndiqni ndryshimet e ndodhura ndermjet versioneve te ndryshme te nje fashikulli

Revizionet e Ndërhyrje operacionale, 2016-2021

Primary tabs

RevizioniOperacionet
Mar, 07/06/2021 - 09:28 nga Jona Dervishi
This is the published revision.
Enj, 06/10/2021 - 10:22 nga Jona Dervishi
Enj, 05/06/2021 - 14:23 nga Jona Dervishi
Mër, 04/07/2021 - 10:45 nga Jona Dervishi
Hën, 03/08/2021 - 11:24 nga Jona Dervishi
Mër, 03/03/2021 - 15:40 nga Jona Dervishi
Hën, 02/08/2021 - 13:16 nga Besmir Osmenaj
Hën, 02/08/2021 - 13:13 nga Besmir Osmenaj
Mër, 01/06/2021 - 10:07 nga Besmir Osmenaj
Pre, 12/04/2020 - 12:30 nga Besmir Osmenaj
Pre, 11/13/2020 - 10:58 nga Besmir Osmenaj
Pre, 10/09/2020 - 14:49 nga Besmir Osmenaj
Mar, 09/08/2020 - 10:44 nga Besmir Osmenaj
Enj, 09/03/2020 - 09:39 nga Besmir Osmenaj
Mër, 07/08/2020 - 10:58 nga Besmir Osmenaj
Enj, 06/04/2020 - 12:57 nga Besmir Osmenaj
Mar, 05/12/2020 - 14:17 nga Besmir Osmenaj
Pre, 04/17/2020 - 14:37 nga Besmir Osmenaj
Sht, 03/28/2020 - 10:29 nga Besmir Osmenaj
Enj, 02/06/2020 - 11:25 nga Besmir Osmenaj
Hën, 01/13/2020 - 11:34 nga Besmir Osmenaj
Mar, 12/10/2019 - 15:07 nga Besmir Osmenaj
Mar, 12/10/2019 - 15:05 nga Besmir Osmenaj
Enj, 11/07/2019 - 13:26 nga Besmir Osmenaj
Mër, 10/02/2019 - 15:32 nga Besmir Osmenaj
Mar, 09/03/2019 - 14:20 nga Besmir Osmenaj
Pre, 08/02/2019 - 14:11 nga Besmir Osmenaj
Hën, 07/08/2019 - 14:26 nga Besmir Osmenaj
Mër, 06/05/2019 - 10:09 nga Besmir Osmenaj
Pre, 05/03/2019 - 11:00 nga Besmir Osmenaj
Pre, 05/03/2019 - 10:53 nga Besmir Osmenaj
Enj, 04/11/2019 - 11:42 nga Besmir Osmenaj
Enj, 04/11/2019 - 11:41 nga Besmir Osmenaj
Enj, 04/11/2019 - 11:37 nga Besmir Osmenaj
Mar, 02/19/2019 - 16:10 nga Valmira Bebri
Mar, 01/15/2019 - 11:37 nga Besmir Osmenaj

Te dhena te ngarkuara per here te pare