Revizionet ju lejojne qe te ndiqni ndryshimet e ndodhura ndermjet versioneve te ndryshme te nje fashikulli

Revizionet e Koefiçienti i varësisë moshore sipas njësive administrative

Primary tabs

RevizioniOperacionet
Enj, 03/26/2020 - 15:59 nga Drejtoria e të ...

Update to resource 'Property title'

This is the published revision.
Enj, 03/26/2020 - 15:29 nga Drejtoria e të ...
Enj, 03/26/2020 - 15:26 nga Drejtoria e të ...

Update to resource 'Property title'

Mër, 07/03/2019 - 09:36 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Property title'

Mër, 07/03/2019 - 09:34 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Property title'

Hën, 06/24/2019 - 13:15 nga Drejtoria e të ...
Mër, 06/19/2019 - 15:17 nga Drejtoria e të ...
Pre, 06/14/2019 - 18:16 nga Drejtoria e të ...

Update to resource 'Koefiçienti i varësisë moshore sipas NjA, 2016'

Pre, 06/14/2019 - 18:16 nga Drejtoria e të ...

Update to resource 'Koefiçienti i varësisë moshore sipas NjA, 2018'

Pre, 06/14/2019 - 18:16 nga Drejtoria e të ...

Update to resource 'Koefiçienti i varësisë moshore sipas NjA, 2017'

Pre, 06/14/2019 - 09:43 nga Drejtoria e të ...
Pre, 06/14/2019 - 09:42 nga Drejtoria e të ...
Mër, 06/12/2019 - 23:27 nga Drejtoria e të ...

Update to resource 'Koeficienti i varësisë moshore sipas NjA, 2017'

Mër, 06/12/2019 - 23:27 nga Drejtoria e të ...

Update to resource 'Koeficienti i varësisë moshore sipas NjA, 2016'

Mër, 06/12/2019 - 23:27 nga Drejtoria e të ...

Update to resource 'Koeficienti i varësisë moshore sipas NjA, 2018'

Pre, 05/24/2019 - 12:27 nga Valmira Bebri

Update to resource 'Viti 2018'

Pre, 05/24/2019 - 12:05 nga Valmira Bebri

Update to resource 'Viti 2016'

Mar, 02/19/2019 - 13:34 nga Valmira Bebri

Update to resource 'Viti 2017'

Hën, 01/28/2019 - 12:30 nga Valmira Bebri
Mar, 01/15/2019 - 13:35 nga Valmira Bebri

Update to resource '2017'

Mar, 01/15/2019 - 13:35 nga Valmira Bebri

Update to resource '2016'

Mar, 01/15/2019 - 11:07 nga Valmira Bebri