Revizionet ju lejojne qe te ndiqni ndryshimet e ndodhura ndermjet versioneve te ndryshme te nje fashikulli

Licenca

Licenca e paspecifikuar

Aksese të tjera

Informacioni në këtë faqe (dataset metadata) është i disponueshëm dhe në këto formate.

JSON RDF

via the DKAN API

Numri i divorceve sipas viteve dhe njësive administrative

Numri i divorceve sipas njësive administrative eshte llogaritur duke krahësuar gjendjen civile në fillim të vitit me gjendjen civile në fund të vitit. Numri real i divorceve mund të jetë më i madh, pasi nuk janë përfshirë rastet që janë divorcuar dhe martuar brenda vitit

Te dhena dhe burime

FieldValue
Publisher
Modifikuar
2022-07-01
Data e publikimit
2019-05-24
Frequency
I përvitshëm
Identifikuesi
09b48f1d-7dc5-4efb-81ab-4cfbc47426e6
Language
Albanian (Albania)
License
Licenca e paspecifikuar
Public Access Level
Public