Revizionet ju lejojne qe te ndiqni ndryshimet e ndodhura ndermjet versioneve te ndryshme te nje fashikulli

Revizionet e Numri i lindjeve, vdekjeve dhe shtesa natyrore sipas viteve dhe njësive administrative

Primary tabs

RevizioniOperacionet
Enj, 03/26/2020 - 19:00 nga Drejtoria e të ...

Update to resource 'Property title'

This is the published revision.
Enj, 03/26/2020 - 19:00 nga Drejtoria e të ...

Update to resource 'Property title'

Enj, 03/26/2020 - 19:00 nga Drejtoria e të ...

Update to resource 'Property title'

Enj, 03/26/2020 - 19:00 nga Drejtoria e të ...

Update to resource 'Property title'

Enj, 03/26/2020 - 19:00 nga Drejtoria e të ...

Update to resource 'Property title'

Enj, 03/26/2020 - 17:18 nga Drejtoria e të ...
Enj, 03/26/2020 - 17:15 nga Drejtoria e të ...

Update to resource 'Property title'

Mar, 02/11/2020 - 14:04 nga Drejtoria e të ...

Update to resource 'Property title'

Mar, 02/11/2020 - 14:04 nga Drejtoria e të ...

Update to resource 'Property title'

Mar, 02/11/2020 - 14:04 nga Drejtoria e të ...

Update to resource 'Property title'

Mar, 02/11/2020 - 14:04 nga Drejtoria e të ...

Update to resource 'Property title'

Mar, 02/11/2020 - 14:04 nga Drejtoria e të ...

Update to resource 'Property title'

Mar, 02/11/2020 - 14:04 nga Drejtoria e të ...

Update to resource 'Property title'

Mar, 02/11/2020 - 14:04 nga Drejtoria e të ...

Update to resource 'Property title'

Mar, 02/11/2020 - 14:04 nga Drejtoria e të ...

Update to resource 'Property title'

Mar, 02/11/2020 - 14:04 nga Drejtoria e të ...

Update to resource 'Property title'

Mar, 02/11/2020 - 14:04 nga Drejtoria e të ...

Update to resource 'Property title'

Mar, 02/11/2020 - 14:04 nga Drejtoria e të ...

Update to resource 'Property title'

Mar, 02/11/2020 - 14:04 nga Drejtoria e të ...

Update to resource 'Property title'

Mar, 02/11/2020 - 13:37 nga Drejtoria e të ...
Mar, 02/11/2020 - 13:09 nga Drejtoria e të ...
Mar, 07/02/2019 - 13:18 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Property title'

Hën, 06/24/2019 - 13:23 nga Drejtoria e të ...
Mër, 06/12/2019 - 23:27 nga Drejtoria e të ...

Update to resource 'Shtesa natyrore sipas viteve dhe NjA, 2010-2018'

Pre, 05/24/2019 - 15:27 nga Valmira Bebri

Update to resource 'Viti 2010-2018'

Pre, 05/24/2019 - 13:14 nga Valmira Bebri
Pre, 05/24/2019 - 13:02 nga Valmira Bebri