Lundrimi në portal:

Foto e Drejtoria e të Dhënave
Pozitiv: portali i mirë-organizuar dhe është lehtësisht i perceptueshëm
80% (24 vota)
Neutral: portali ka nevojë për disa rregullime në strukturim
13% (4 vota)
Negativ: e gjeta shumë të vështirë orientimin në portal
7% (2 vota)
Gjithsej votime: 30