Linja 9 Qyteti Studenti-Jordan Misja

Linja 9, Stacionet

Qyteti Studenti-Jordan Misja, ka 32 stacione në dy drejtimet e segmentit (9A) dhe 30 stacione në dy drejtimet e segmentit (9B)

Linja 9A: Shefqet Ndroqi-Jordan Misja

 1. Në kryqëzimin e Rrugës “Shefqet Ndroqi” me Rrugën “Pjeter Budi” (Stacioni Fillestar).
 2. Në kryqëzimin e Rrugës “Fuat Toptani” me Rrugën “Pjetër Budi”.
 3. Në kryqëzimin e Rrugës “Pjetër Budi” me Rrugën “Naum Prifti”.
 4. Në kryqëzimin e Rrugës “Pjetër Budi” me Rrugën “Kristaq Capo”.
 5. Në kryqëzimin e Rrugës “Pjetër Budi” me Rrugën me Rrugën “Dajti”.
 6. Tek Godina 26, në afërsi të Rrugës “Pjetër Budi”.
 7. Në Rrugën “Arben Broci” (Godina 15 (familjarët).
 8. Tek Fakulteti i Gjuhëve të Huaja.
 9. Tek Liceu Artistik “Jordan Misja”.
 10. Tek Posta në Rrugën e “Elbasanit”.
 11. Në Rrugën “Ludovik Shllaku”, pranë Biblotekës Kombëtare.
 12. Tek Hotel Tirana Internacional (15 Katëshi).
 13. Përballë Fakultetit të Shkencave të Natyrës.
 14. Tek Rruga “Reshit Petrela”, afër Institucionit të Ekzekutimit të Vendimeve Penale “Jordan Misja”313.
 15. Pranë kryqëzimit të Rrugës “Jordan Misja” me Rrugën “Demir Progri”.
 16. Tek Shinat e Trenit (fundi i Rrugës “Jordan Misja”).

Linja 9A: Jordan Misja-Shefqet Ndroqi

 1. Tek Shinat e Trenit (fundi i Rrugës “Jordan Misja”)
 2. Pranë kryqëzimit të Rrugës “Jordan Misja” me Rrugën “Demir Progri”.
 3. Tek Rruga “Reshit Petrela”, afër Institucionit të Ekzekutimit të Vendimeve Penale “Jordan Misja”313.
 4. Përballë Fakultetit të Shkencave të Natyrës.
 5. Tek Hotel Tirana Internacional (15 Katëshi).
 6. Në rrugën “28 Nëntori
 7. Tek Posta në Rrugën e “Elbasanit”.
 8. Tek Liceu Artistik “Jordan Misja”.
 9. Tek Fakulteti i Gjuhëve të Huaja.
 10. Në Rrugën “Arben Broci” (Godina 15 (familjarët).
 11. Tek Godina 26, në afërsi të Rrugës “Pjetër Budi”.
 12. Në kryqëzimin e Rrugës “Pjetër Budi” me Rrugën me Rrugën “Dajti”.
 13. Në kryqëzimin e Rrugës “Pjetër Budi” me Rrugën “Kristaq Capo”.
 14. Në kryqëzimin e Rrugës “Pjetër Budi” me Rrugën “Naum Prifti”.
 15. Në kryqëzimin e Rrugës “Fuat Toptani” me Rrugën “Pjetër Budi”.
 16. Në kryqëzimin e Rrugës “Shefqet Ndroqi” me Rrugën “Pjeter Budi”

Linja 9B: Shefqet Ndroqi-Jordan Misja

 1. Në kryqëzimin e Rrugës “Shefqet Ndroqi” me Rrugën “Pjetër Budi” (Stacioni Fillestar).
 2. Në kryqëzimin e parë të Rrugës “Fuat Toptani” me Rrugën “Irfan Tërshana”.
 3. Në kryqëzimin e Rrugës “Fuat Toptani” me Rrugën “Dajti”.
 4. Në kryqëzimin e dytë të Rrugës “Fuat Toptani” me Rrugën “Irfan Tërshana”.
 5. Në kryqëzimin e Rrugës “Fuat Toptani” me Rrugën “Mahmut Daci”
 6. Në kryqëzimin e Rrugës “Fuat Toptani” me Rrugën “Tre Vëllezërit Kondi”.
 7. Tek Fakulteti i Gjuhëve të Huaja.
 8. Tek Liceu Artistik “Jordan Misja”.
 9. Tek Posta në Rrugën e “Elbasanit”.”.
 10. Në Rrugën “Ludovik Shllaku”, pranë Biblotekës Kombëtare.
 11. Tek Hotel Tirana Internacional (15 Katëshi).
 12. Përballë Fakultetit të Shkencave të Natyrës.
 13. Tek Rruga “Reshit Petrela”, afër Institucionit të Ekzekutimit të Vendimeve Penale “Jordan Misja”313.
 14. Pranë kryqëzimit të Rrugës “Jordan Misja” me Rrugën “Demir Progri”.
 15. Tek Shinat e Trenit (fundi i Rrugës “Jordan Misja”)

Linja 9A: Jordan Misja-Shefqet Ndroqi

 1. Tek Shinat e Trenit (fundi i Rrugës “Jordan Misja”)
 2. Pranë kryqëzimit të Rrugës “Jordan Misja” me Rrugën “Demir Progri”.
 3. Tek Rruga “Reshit Petrela”, afër Institucionit të Ekzekutimit të Vendimeve Penale “Jordan Misja”313.
 4. Përballë Fakultetit të Shkencave të Natyrës.
 5. Tek Hotel Tirana Internacional (15 Katëshi).
 6. Në rrugën “28 Nëntori”
 7. Tek Posta në Rrugën e “Elbasanit”.
 8. Tek Liceu Artistik “Jordan Misja”.
 9. Tek Fakulteti i Gjuhëve të Huaja.
 10. Në kryqëzimin e Rrugës “Fuat Toptani” me Rrugën “Tre Vëllezërit Kondi”.
 11. Në kryqëzimin e Rrugës “Fuat Toptani” me Rrugën “Mahmut Daci”
 12. Në kryqëzimin e dytë të Rrugës “Fuat Toptani” me Rrugën “Irfan Tërshana”.
 13. Në kryqëzimin e Rrugës “Fuat Toptani” me Rrugën “Dajti”.
 14. Në kryqëzimin e parë të Rrugës “Fuat Toptani” me Rrugën “Irfan Tërshana”.
 15. Në kryqëzimin e Rrugës “Shefqet Ndroqi” me Rrugën “Pjetër Budi”