Drejtoria e Pergjithshme Nr.3 e Punëtorëve të Qytetit