Primary tabs

Zyra e Informacionit Turistik, 2020

Numri i turistëve sipas kontinenteve nga vijnë të cilët paraqiten pranë Zyrës së Informacionit Turistik. Sqarojmë se ky nuk është numri i turistëve që vizitojnë Tiranën, por një pjesë të tyre, të cilët kërkojnë informacion mbi Tiranën pranë Zyrës së Informacionit Turistik në Bashkinë Tiranë. Të dhëna e raportuar për Tremujorin I-IV nga Drejtoria e Trashëgimisë Kulturore dhe e Turizmit.

Data Preview: Note that by default the preview only displays up to 100 records. Use the pager to flip through more records or adjust the start and end fields to display the number of records you wish to see.

Shto një koment të ri

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Adresat web dhe adresat e-mail konvertohen automatikisht në lidhje.
  • Rreshtat dhe paragrafët shkojnë automatikisht në krye.