Primary tabs

Zënie dhe bllokime të hapësirave nga individë, 2016-2017

Të dhëna mbi akt-konstatime të mbajtura për shkeljet nga individë sipas kategorive, raportuara nga Agjencia e Mbrojtjes së Konsumatorit (AMK). Në tabelë janë paraqitur vetëm të dhëna për vitin 2016-2017 të Njësive Administrative që kanë patur shkelje. Për vitin 2018-2019 dhe për tremujorin I-IV 2020 nuk ka patur shkelje.

Pamja e të dhënave nuk është e disponueshme.

Informacione shtesë

FushaVlera
Formatiapplication/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet
Madhësia e dokumentit15.88 KB
Lloji I resursitfile upload
KohaSep 30, 2019