Primary tabs

Vende të lira pune, 2016-2020

Të dhëna mbi vendet e lira të punës të ofruara nga subjektet private të ndara sipas sektorëve. Raportimi kryhet nga Drejtoria e Nxitjes së Punësimit. Për vitin 2017 dhe 2018 është raportuar numri në total i vendeve të lira dhe nuk janë ndarë të dhënat sipas sektorëve.

Pamja e të dhënave nuk është e disponueshme.

Informacione shtesë

FushaVlera
Formatiapplication/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet
Madhësia e dokumentit4.38 KB
Lloji I resursitfile upload
KohaJan 27, 2021