Primary tabs

Urdhër bllokimet dhe objektet e prishura, 2016

Të dhëna mujore mbi urdhërat e bllokimit për shkelje të konstatuara dhe objektet e prishura. Të dhënat kanë nisur të raportohen nga Policia Bashkiake në muajin Mars 2016.

Data Preview: Note that by default the preview only displays up to 100 records. Use the pager to flip through more records or adjust the start and end fields to display the number of records you wish to see.