Primary tabs

Urdhër bllokimet dhe objektet e prishura, 2016-2021.

Të dhëna mujore mbi urdhërat e bllokimit për shkelje të konstatuara dhe objektet të prishura, raportimi ka nisur që prej muajit Mars 2016 nga Policia Bashkiake. Objektet e prishura që prej muajit Janar 2019 nuk raportohen me nga policia Bashkiake. Raportimi është deri në muajin Janar 2021.

Pamja e të dhënave nuk është e disponueshme.