Primary tabs

Terminali i Autobusëve Ndërqytetas Jug, 2021

Tregues të terminalit e autobusëve ndërqytetas jug si numri i linjave, automjete gjithsej, kapacitet i vendparkimeve dhe numri mesatar i autobusave në ditë. Raportimi është mujor duke filluar nga muaji Janar deri ne Gusht 2021.

Embed

Data Preview URL

Data Preview: Note that by default the preview only displays up to 100 records. Use the pager to flip through more records or adjust the start and end fields to display the number of records you wish to see.

Shto një koment të ri

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Adresat web dhe adresat e-mail konvertohen automatikisht në lidhje.
  • Rreshtat dhe paragrafët shkojnë automatikisht në krye.