Primary tabs

Terminali i Autobusëve Ndërkombëtar dhe të Kosovës, 2020

Tregues të terminalit e autobusëve Ndërkombëtarë dhe të Kosovës, si numri i linjave, automjete gjithsej, kapacitet i vendparkimeve dhe numri mesatar i autobusave në ditë. Raportimi është nga muaji Janar deri në Nëntor 2020.

Data Preview: Note that by default the preview only displays up to 100 records. Use the pager to flip through more records or adjust the start and end fields to display the number of records you wish to see.

Shto një koment të ri

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Adresat web dhe adresat e-mail konvertohen automatikisht në lidhje.
  • Rreshtat dhe paragrafët shkojnë automatikisht në krye.