Primary tabs

Data Extent

Aksese të tjera

Informacioni në këtë faqe (dataset metadata) është i disponueshëm dhe në këto formate.

JSON RDF

via the DKAN API

Terminali i Autobusëve Ndërkombëtarë dhe të Kosovës

Tregues të terminalit e autobusëve ndërkombëtarë dhe të Kosovës si numri i linjave, automjete gjithsej, kapacitet i vendparkimeve dhe numri mesatar i autobusave në ditë. Raportimi është mujor duke filluar nga muaji Janar 2017

Te dhena dhe burime

FieldValue
Publisher
Modifikuar
2022-06-14
Data e publikimit
2019-01-27
Frequency
Mujore
Identifikuesi
81f829ca-0162-4a47-8d15-9f1152b07540
Spatial / Geographical Coverage Area
POINT (19.801353926028 41.333080661712)
Spatial / Geographical Coverage Location
Tirana
Language
Albanian (Albania)
License
Public Access Level
Public