Primary tabs

Të dhëna nga drejtoria juridike, 2020

Të Dhëna me frekuencë tremujore të dokumentave me karakter juridik të hartuara, kemi mungesë raportimi i të dhënat mbi çështjet gjyqësore në të cilat Bashkia e Tiranës është palë, raportuar tremujori I nga Drejtoria Juridike.

Embed

Data Preview URL

Data Preview: Note that by default the preview only displays up to 100 records. Use the pager to flip through more records or adjust the start and end fields to display the number of records you wish to see.

Shto një koment të ri

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Adresat web dhe adresat e-mail konvertohen automatikisht në lidhje.
  • Rreshtat dhe paragrafët shkojnë automatikisht në krye.