Primary tabs

Infrastruktura rrugore, 2016

Të dhëna të përgjithshme mbi rrugët në administrim të Bashkisë. Të dhënat raportohen me frekuencë tremujore nga Drejtoria e Transportit e Trafikut Rrugor.

Embed

Data Preview URL

Data Preview: Note that by default the preview only displays up to 100 records. Use the pager to flip through more records or adjust the start and end fields to display the number of records you wish to see.

Informacione shtesë

FushaVlera
Formatitext/csv
Madhësia e dokumentit912 byte
Lloji I resursitfile upload
KohaJan 31, 2019