Primary tabs

Subjekte sipas aktivitetit, 2016-2021

Të dhëna mbi subjektet aktive që operojnë në territorin e Bashkisë Tiranë (zona urbane e rurale), të ndara sipas llojit të aktivitetit që ushtrojnë. Të dhënat raportohen nga Drejtoria e Përgjithshme e Taksave dhe Tarifave Vendore (DPTTV) me frekuencë tremujore. Numri i subjekteve paraqet numrin e tyre në datën e fundit të tremujorit. Pra, është një shifër progresive e cila nuk duhet të mblidhet për të përftuar shifrën vjetore.

Pamja e të dhënave nuk është e disponueshme.

Informacione shtesë

FushaVlera
Formatiapplication/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet
Madhësia e dokumentit23.23 KB
Lloji I resursitfile upload
KohaJul 09, 2021